Ziekte van Weil besmettelijk

mens-hond

De Zieke van Weil

Risico’s bij besmetting van Leptospiren (o.a. ziekte van Weil) bij de hond.

Lepto is een ziekte die van de hond overgedragen kan worden op de mens.
Volgens onderzoek kan een besmette hond soms weinig of geen symptomen hebben, maar is ondertussen wel besmettelijk.
Het aantal ziektegevallen neemt in Nederland weer toe. *  En de ziekte kan dodelijk zijn.
De eerste symptomen zijn vaak vaag. Soms is er koorts, spierpijn of kreupelheid.
Later gevolgd door braken, diarree en aantasting van de organen. Ook ernstige nierproblemen treden nogal eens op bij de ziekte.

Een besmette hond scheidt de bacterie uit en vormt daarbij een groot risico voor andere honden en hun baasjes!
Via contact met urine of bloed vindt de besmetting plaats.
Indien een hond zichzelf likt en daarna contact met hond of mens heeft, kan hij via de bek ook honden en mensen besmetten.

Tegen Lepto is de hond te vaccineren.
De eerste vaccinatie dient na drie weken te worden herhaald en het vaccin geeft een bescherming van 12 maanden.  Zelfs al 14 maanden na de vaccinatie kan de hond besmet raken indien hij/ zij de herhalingsvaccinatie niet heeft gekregen.

*Ongeveer 50% van de honden in Nederland wordt gevaccineerd. Daarmee is besmettingsgevaar helaas hoger dan gewenst.