Vaccineren tegen de ziekte van Weil bij de hond.

Lepto - Ziekte van Weil

Ziekte van Weil bij de hond.

Per jaar zien we gemiddeld dertig gevallen van veelal ernstige leptospirose met een piek in de periode augustus-november. Dit is de veroorzaker van de ziekte van Weil.

Hoe wordt het verspreid?

Leptospira bevinden zich in sloten en plassen, maar ook in de bodem en beplanting. Naast ratten kunnen ook wilde zwijnen, muskusratten, hazen, wilde konijnen en muizen de bacterie bij zich dragen.Het is een misverstand dat alleen honden die zwemmen ziek kunnen worden. Ze kunnen zich ook besmetten door urine van andere honden / dieren op te likken, of door gras te eten waar over geplast is. Via de huid en slijmvliezen (bek bijvoorbeeld) worden honden besmet met de ziekte van Weil. Dit kan gebeuren door contact te hebben met een besmette hond, via aarde besmet met leptospiren of via water.

De ziekte is ook overdraagbaar van honden op mensen. Daarom is het extra belangrijk honden te vaccineren.

Leptospiren leven in de nieren van hun natuurlijke gastheren. Ze kunnen geruime tijd buiten het lichaam van hun gastheer overleven, vooral als de condities gunstig zijn (warme en vochtige omgeving). Besmetting van de mens vindt plaats door direct contact met de (levende of dode) gastheer of zijn urine of indirect via de met urine gecontamineerde omgeving, vooral oppervlaktewater, vochtige planten en modder. Intensief contact met dieren vormt een potentieel risico tot besmetting.
Directe overdracht van mens op mens is zelden beschreven.

Besmettingsperiode:

Zolang leptospiren uitgescheiden worden in de urine (weken tot maanden).

Wat zijn de symptomen van Leptospirosis bij de hond?

De symptomen zijn: koorts, gewrichtspijn en moeilijk lopen, sloomheid, misselijkheid, veel drinken en plassen en eventueel bloedingen.

Wat gebeurt er na een besmetting met leptospirose?

Via de bloedbaan verspreiden de leptospiren zicht snel. Hierna gaan ze zich nestelen in de nieren en gaan ze zich vermenigvuldigen. Dit kan nierfalen geven. Tevens kan er ander orgaanfalen optreden zoals leverproblemen. Dieren kunnen lang drager blijven van de bacterie. Niet iedere hond wordt ziek na een besmetting met leptospirosis. Met name jonge honden kunnen erg ziek worden.

De vaccinatie tegen Lepto (de ziekte van Weil) werkt tegenwoordig tegen vier types van Lepto en is éénmaal per jaar noodzakelijk.