chippen hond verplicht

Chippen is verplicht vanaf 1 april 2013

NB: Vanaf 2013 is het chippen van honden in Nederland verplicht.

Om misstanden in de fokkerij en handel met honden tegen te gaan, moeten alle pups verplicht worden gechipt. Per april 2013 gaat deze maatregel in.

Elke eigenaar wordt dan verplicht om binnen 7 weken na de geboorte zijn pup(s) te laten chippen en te laten registreren. De maatregel geldt voor alle nieuwgeboren pups. Verder moeten ook import honden gechipt zijn en worden aangemeld.

 

chiptransponder